RETOURNEREN EN RUILEN

VOORWAARDEN

U kunt al uw aankopen binnen 30 dagen na ontvangst ruilen of retourneren (herroepingsrecht). De enige voorwaarde is dat het produkt na het passen met de labels aan het item in de originele doos terug gestuurd worden. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

In het geval van een retournering zullen we na ontvangst van het product z.s.m. (uiterlijk binnen 10 dagen) het aankoopbedrag exclusief verzendkosten overmaken naar de rekening waarmee de aankoop was gedaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de retour bezorgkosten. We adviseren u het pakket met een verzendservice met track & trace te verzenden. Bltz BV Webshop is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van retourzendingen.

Let op: als we een geretourneerd artikel ontvangen waarvan wij vinden dat het niet voldoet aan de voorwaarden van retourneren zullen we contact met u opnemen om de voortgang te bespreken. Wolff Blitz behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren indien een artikel in gebruikte of beschadigde staat is geretourneerd.

RUILEN

U kunt een artikel ruilen binnen 30 dagen na ontvangst van u order. Stuur hiervoor een mailtje info@wolffblitz.com met de volgende gegevens: ordernummer, welk artikel u terug wilt sturen en welk artikel u er voor terug wilt. We nemen daarna z.s.m. contact met u op voor verdere instructies.

U bent zelf verantwoordelijk voor de retour bezorgkosten. Na ontvangst van het artikel dat u wilt ruilen, sturen we het vervangende artikel kosteloos naar u toe.

Let op: het artikel moet wel in de originele, verkoopbare staat zijn (ongedragen) en in de originele verpakking. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild.

RETOUR

U kunt een artikel retourneren binnen 30 dagen na ontvangst van uw order. Vul hiervoor het retourformulier in dat bij u zending zit en stuur het samen met u retour(en) op naar:

Wolff Blitz

Nieuwe Binnenweg 29A

3014 GB

Rotterdam

Nederland

U bent zelf verantwoordelijk voor de retour bezorgkosten. We adviseren u het pakket met een verzendservice met track & trace te verzenden. Wolff Blitz is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van retourzendingen.

Let op: het artikel moet wel in de originele, verkoopbare staat zijn (ongedragen) en in de originele verpakking. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. 

Download retour formulier

Welcome to Wolff Blitz Interior

Welcome to Wolff Blitz Interior design where we Craft Your Dreams! At Wolff Blitz Interior design, we believe that your living and work spaces should be a reflection of your unique personality and aspirations. Our team of passionate designers is dedicated to turning your dreams into a stunning reality.

Skilled

Our skilled craftsmen bring the designs to life with precision and care. Every piece of furniture, every texture, and every hue is carefully chosen and meticulously crafted to transform your space into a masterpiece. We understand that your home and office is more than just a place; it's a canvas where your dreams unfold. Our commitment is to make every brushstroke count, ensuring that the final result exceeds your expectations.

Design

Designing is not just a job for us; it's an art form. We meticulously curate every element of your interior, blending style, functionality, and your personal taste to create spaces that resonate with your vision. From the initial concept to the final execution, our designers work closely with you to understand your desires, ensuring that each detail is a manifestation of your dreams.

Experience

Whether you're looking to revamp your living room, create a cozy bedroom retreat, or design a functional yet stylish workspace, we are here to make it happen. Let us embark on this creative journey together, Designing and Crafting Your Dreams into reality.

Experience the art of interior design with WOLFF BLITZ, where every detail is a brushstroke, and every space is a canvas for your dreams. Welcome home to a world of beauty, comfort, and personalized luxury.

Contact us for your Interior Design Project